วิธีเติมเงิน

d;ipifhogbdz.lkgbnzlghblsDK>ny hvklbnzdxzklybnouij/nbk,.l/bjxzhviolx/hvboid;vhzgvhz.lvhlxlib